Topic: Luận văn quản trị kinh doanh hiệu quả sử dụng vốn buôn bán (Phần 2)

Luận Văn Việt chia sẻ có bạn những trắc trở chung về hiệu quả dùng vốn trong buôn bán đối sở hữu luận văn quản trị kinh doanh. Trong trường hợp bạn ko mang thời kì làm cho luận văn, hãy tham khảo nhà sản xuất thuê viết luận văn thạc sĩ của Luận Văn Việt nhé.

[img]https://i.imgur.com/atFs9KH.jpg[/img]

>>> Bài đọc thêm : [url=https://luanvanviet.com/mau-de-cuong-luan-van-thac-sy-tai-truong-dai-hoc-kinh-te/]Mẫu đề cương luận văn thạc sỹ tại trường đại học kinh tế[/url]

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhìn chung là đạt hiệu quả. Để quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty có lợi nhuận ngày càng tăng, công ty cần cố gắng giữ vững những thành quả đạt được và không ngừng cải tiến những chỉ tiêu, yếu tố chưa đạt để nhằm mục đích cuối cùng là hiệu quả ngày càng nhiều. Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được biểu hiện bằng quá trình tuần hoàn vốn. Do vậy, để quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục cần phải có đủ vốn để bổ sung kịp thời khi cần thiết. Trước hết, cần tăng cường các khoản phải thu, hệ số vòng quay vốn có thể nhanh hơn nếu công ty làm tăng doanh thu thuần tạo điều kiện tốt cho vốn quay vòng thích ứng với nhu cầu của công ty. Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty, cần có một số biện pháp cụ thể phù hợp với đặc thù của công ty.

Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ thuê viết luận văn thạc sĩ của Luận Văn Việt nhé.

[img]https://i.imgur.com/vf2AAaN.jpg[/img]

>>> Bài đọc khác : [url=https://luanvanviet.com/10-mau-slide-luan-van-thac-si-tai-chinh-ngan-hang-dep-nhat/]10 mẫu slide luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng đẹp nhất[/url]

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nói chung
Lập kế hoạch kinh doanh xác định tương đối chính xác về vốn hàng năm. Nghiên cứu và dự đoán nhu cầu thị trường để đảm bảo không thừa lượng nguyên vật liệu, hàng hóa,.. nhằm làm cho vốn không bị ứ đọng, tăng tốc độ chu chuyển vốn.
Nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, hạ giá thành để tăng sức cạnh tranh, xúc tiến nhanh quá trình tiêu thụ sản phẩm.
Thực hiện tăng doanh thu phải đi đôi với tiết kiệm chi phí.
Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng truyền thống. Bên cạnh đó tìm thị trường mới. 
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn dài hạn
* Đánh giá lại TSCĐ và thanh lý một số tài sản đã quá cũ hoặc không còn phù hợp với yêu cầu của quá trình kinh doanh
* Tăng cường việc đầu tư đổi mới TSCĐ, chế độ bảo dưỡng và quản lý TSCĐ hợp lý
* Coi trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao trình độ sử dụng và quản lý tài sản cố định
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ngắn hạn
* Xác định chính xác nhu cầu vốn ngắn hạn của công ty
* Chủ động khai thác và sử dụng nguồn vốn kinh doanh nói chung và vốn ngắn hạn nói riêng một cách hợp lý và linh hoạt
* Tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng
* Quản lý hàng tồn kho, giảm thiểu chi phí lưu kho
* Tổ chức tốt việc tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn ngắn hạn
* Có biện pháp phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra

Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ thuê viết luận văn thạc sĩ của Luận Văn Việt.
>>> Bài đọc khác : [url=https://luanvanviet.com/viet-thue-luan-van/]làm khóa luận tốt nghiệp thuê[/url]

Last edited by mytamhuyet (2019-04-21 15:24:05)